Opleiding provider PBLS (Pediatric Life Support) volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (ERC erkend)

  • Deze cursus kent geen instroomeisen behoudens het fysiek in staat zijn reanimatie gedurende ten minste 2 minuten achtereenvolgens uit te kunnen voeren. De minimale leeftijd voor de cursus is 14 jaar.
  • Het doel van de Cursus “PBLS” is het aanleren van competenties die noodzakelijk zijn om op het juiste moment met de juiste attitude de noodzakelijke vaardigheden op de juiste wijze uit te voeren. Onder noodzakelijke vaardigheden wordt onder meer verstaan het geven van borstcompressies en beademingen aan baby’s en kinderen en het gebruik van de AED. Ook komen zaken als alarmeren, verslikking, verstikking en bewusteloosheid bij baby’s en kinderen aan de orde.
  • Cursussen zijn gericht op een grote variatie van hulpverleners: mensen uit het grote publiek tot medisch specialisten en andere (professionele) hulpverleners. De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en worden Europees geregistreerd binnen de ERC (European Resuscitation Council). U ontvangt bij het goed afronden van de cursus een officieel ERC certificaat.
  • Cursusduur: ca. 3 uur, kosten: € 55,- excl. btw.